ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πλαστική χειρουργική του δέρματος και των μαλακών μορίων.
• Γενετικές ανωμαλίες σε παιδιά
• Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του δέρματος (σπίλοι, αιμαγγειωματα, καρκίνοι, μελάνωμα)
• Χειρουργική κεφαλής και τραχήλου
• Χειρουργική άνω άκρου και άκρας χειρός
• Χειρουργική κάτω άκρου
• Μικροχειρουργική


ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Είναι δυνατόν σήμερα η πλαστική χειρουργική να βοηθήσει στην λύση πολλών δυσμορφιών που προκύπτουν από την γέννηση , όπως είναι το λαγόχειλο και το λυκόστομο, οι συν-δαχτυλίες, η εκτοποί μαστοί και θηλές καθώς επίσης και διάφορες άλλες δυσμορφίες που αφορούν τα άκρα.

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (σπίλοι, αιμαγγειώματα κλπ.)

Διάφοροι καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες του δέρματος θα πρέπει ναφαιρούνται χειρουργικά και να εξετάζονται για προληπτικούς λόγους. Τα ελλείμματα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των όγκων αυτών αντιμετωπίζονται σήμερα με μία ή περισσότερες μεθόδους της πλαστικής χειρουργικής με στόχο την ίαση και την απόκτηση ενός καλού λειτουργικού και αισθητικού αποτελέσματος.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Η χειρουργική αυτή παρουσιάζει δύο ιδιομορφίες:
Α. Η διατήρηση της ανατομίας της περιοχής του προσώπου μετά την εκτομή όγκων καθίσταται επιτακτική. Οποιαδήποτε μετεγχειρητική δυσμορφία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εμφάνιση και στον ψυχισμό των ασθενών.
Β. Διάφοροι κακοήθεις όγκοι της περιοχής της κεφαλής και του προσώπου εμφανίζουν μεταστάσεις στον τράχηλο οι οποίες θα πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά συνήθως κατά την διάρκεια της ίδιας επέμβασης αφαίρεσης του κακοήθους όγκου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Διάφορες παθήσεις κληρονομικές ή επίκτητες μπορούν σήμερα να αντιμετωπιστούν με μία ή περισσότερες μεθόδους της πλαστικής χειρουργικής με στόχο την διατήρηση της λειτουργίας κίνησης

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

Διάφορες κληρονομικές και επίκτητες παθήσεις καθώς επίσης και τραύματα δύνανται να αντιμετωπισθούν σήμερα με πολύ καλά αποτελέσματα έχοντας σαν στόχο την λειτουργία της βάδισης.

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Είναι η τεχνική η οποία λαμβάνει χώρα κάτω από το χειρουργικό μικροσκόπιο με την βοήθεια μικροεργαλείων και μικροραμμάτων. Με την τεχνική αυτή μπορούμε να επανασυγκολλήσουμε ακρωτηριασμένα μέλη ή να μεταφέρουμε ιστούς από μία περιοχή του σώματος σε μία άλλη επεμβαίνοντας σε μικρά αγγεία και νεύρα.